Välkommen

Välkommen till Pro Filharmonia!

 

Är du intresserad av att fördjupa din kännedom om klassisk musik?
Vill du veta mera om Helsingfors stads även internationellt etablerade högklassiga symfoniorkester?

Vill du som konsertbesökare få chansen att ta en titt bakom orkesterns kulisser? Vill du verka och påverka till förmån för klassisk musik och Helsingfors stadsorkester?

Pro Filharmonia ry är ett bra forum för dig om du, såsom jag hoppas, svarar ja på åtminstone en av frågorna. Medlemskapet innebär en möjlighet till förmånliga musikresor, – böcker, skivor, tips infoinslag och medlemsträffar. På samma gång kan du om du vill aktivt verka och påverka till förmån för finsk utövande musik av toppklass. Vi är redan nu nästan 500 till antalet. Det går enkelt att ansluta sig som medlem.

Anslut dig som medlem från sidan Yhteystiedot

Medlemskapet i Pro Filharmonia ger en chans

* att till ett förmånligt medlemspris köpa skivor, musikböcker och andra produkter vid ett försäljningsbord i Finlandia-husets foajé, som håller öppet före HSO:s konserters början och under pauserna
* att delta i konsert- och festivalresor på olika håll i Finland och i utlandet
* att bekanta dig närmare med stadsorkesterns verksamhet på info- och andra medlemsträffar samt genom innehållet i medlemsbrev som utkommer 4-5 gånger i året
* att få exklusiv information om musikutbudet i huvudstadsregionen inom den närmaste tiden och om ny musiklitteratur och stundom även om annat intressant inom musiken.
* att höra orkestermusikerna i mindre sammansättningar på vårkonserten och andra evenemang för medlemmar
* att verka och påverka till förmån för klassisk musik och Helsingfors stadsorkester

Vårt medlemsbrev utkommer 4-5 gånger om året. Det informerar ingående om den närmaste framtidens evenemang såsom resor, infoinslag samt andra medlemsträffar. Vi försöker 3 -5 ordna konsertresor årligen.

Medlemsavgiften är 25 euro i året.